Entrevista

El nino de construcció reclama més reconeixement per a les xiquetes arquitectes

“Si hi ha arquitectes que projecten òperes o aeroports, per què no em regalen també a les xiques?”

 


Benvingut, nino de construcció. És cert que construiràs una estació de bombers amb Olívia?

Sí, estic especialment content amb este projecte. Em regalaran Olívia, una xiqueta de 8 anys. Volem construir tota l’estació i un camió polivalent, que donarà servici a tota la casa. La fase prèvia era el més complicat, ja saps: la burocràcia, els permisos, convéncer ací i allà. Però Olívia ha negociat molt bé i ja estic en la llista de regals. Començarem quan òbriga el paquet.

És la primera vegada que treballes amb una xiqueta?

Havia jugat abans amb xiquetes, però més com a col·laboracions puntuals. Vull dir, el joc era d’un xic, germà o amic, i elles feien una part, però el cap d’obra era el xiquet. Esta vegada, Olívia farà d’arquitecta, enginyera, cap d’obra, capatàs…, ella dirigirà tot el meu equip.

Conec altres casos de xicotetes arquitectes, que han construït una cafeteria o una clínica veterinària. No sé molt bé per què, sempre han sigut temàtiques que es consideren femenines. Inclús en els colors de les rajoles hi ha diferències. Tot es torna rosa, morat… Com si a les xiques no els agradara, jo què sé, el taronja. O el verd.

img_5059

Creus que esta xiqueta té esperit d’arquitecta?

Hi ha arquitectes adultes molt famoses que han projectat òperes, aeroports, estacions de bombers… És al que està jugant Olívia. No sé a què es dedicarà, però l’arquitectura entrarà en les seues opcions, perquè no es plantejarà que és cosa de xics. Més que la professió que trie finalment, es tracta d’això, de la manera en què entendrà el món. Quines coses són per a ella i que coses no? Totes les professions, tots els sectors, totes les activitats estan fetes per a les xiques. I també per als xics, clar. Eixe és el missatge que li arriba a una xiqueta quan obri un regal com jo.


 

“Totes les professions, tots els sectors, totes les activitats estan fetes per a les xiques”

 


Què proposes?

La infància no sap res de discriminació de gèneres, però sí de divertir-se i crear. Simplement, no ensenyem a ser xica o xic com marquen les regles socials. Que juguen sense prejuís, que juguen lliures i iguals. I observem. Segur que aprenem què és jugar i què és viure en igualtat.